วีซ่าพำนักถาวร (เอจู)

🗼  วีซ่าพำนักถาวร  หรือที่เรียกกันว่าเอจูนั้น  มีข้อดีกว่าวีซ่าอื่นๆ มากมาย  เช่น  🗼

 🌿  ไม่จำเป็นต้องต่อวีซ่าให้ยุ่งยาก  เพราะวีซ่าชนิดนี้ไม่มีวันหมดอายุ

🌿   หากมีเหตุต้องหย่าร้าง  หรือสามีถึงแก่กรรม  ก็สามารถอยู่ญี่ปุ่นต่อไปได้  โดยไม่ต้องกลับเมืองไทย

🌿   ผู้ที่ถือวีซ่าพำนักถาวรนั้นสามารถทำงานได้โดยที่ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

🌿   คู่สมรสและลูกของผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรนั้น  จะขอวีซ่าถาวรได้ง่ายขึ้น  แต่มีข้อระวังคือหากคู่สมรสหรือลูกมีการทำผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  ก็จะทำให้การยื่นวีซ่านั้นถูกปฏิเสธทั้งครอบครัว

🌿   สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ง่ายขึ้น

🌿   ซื้อสังหา  และอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง  โดยที่ผ่อนกับธนาคารได้ง่ายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น  รถยนต์  บ้าน  ที่ดิน

🌿   สามารถก่อตั้งกิจการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น  เช่น  ร้านอาหาร  ร้านนวด

 

⛩  ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าพำนักถาวรได้นั้น  ต้องมีเงื่อนไขดังนี้  ⛩

💐   แต่งงานกับชาวญี่ปุ่น  เป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป  และพักอาศัยอยู่ญี่ปุ่นอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

💐   ปัจจุบันต้องถือวีซ่า 3 ปี หรือ 5 ปี

💐   จ่ายภาษีและประกันตามกำหนด

💐   จ่ายบำนาญ (เนนคิน) ครบถ้วน  ซึ่งเมื่อก่อนนี้ทางนิวกังไม่ได้เข้มงวดอะไรมาก  แต่ภายหลังได้มีนโยบายเพิ่มเติมกำหนดในส่วนนี้ออกมา

💐   รายได้รวมของครอบครัวไม่ต่ำกว่า  3 ล้านเยน

💐   ไม่มีประวัติอาชญากรรม

💐   ไม่เคยมีการทำผิดกฎจราจรร้ายแรง

💐   มีผู้ค้ำประกัน  ซึ่งถ้าเป็นคนญี่ปุ่น  ต้องมีรายได้มั่นคง  จ่ายภาษีครบถ้วน  ถ้าเป็นต่างชาติก็ต้องเป็นคนที่ถือวีซ่าถาวรเท่านั้น

💐   ส่วนผู้ที่ไม่ได้แต่งงานกับชาวญี่ปุ่นนั้น  ต้องอาศัยอยู่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 10 ปี ต่อเนื่องขึ้นไปและทำงานในญี่ปุ่นเป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป  ถึงจะมีสิทธิยื่นขอวีซ่าถาวรได้

 

💎  💎  เงื่อนไขเหล่านี้เป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ  แต่ในการยื่นวีซ่าจริงๆ แล้วนั้น  ต่างคนก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไป    และด้วยความที่วีซ่าพำนักถาวรนั้นถือเป็นด่านสุดท้ายของการขอวีซ่าเลยก็ว่าได้  ดังนั้นนิวกังจึงมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด  ซึ่งใช้เวลาการพิจารณาอย่างต่ำครึ่งปี  ไปจนถึง  1 ปี

🎀  🎀  ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ยื่นขอวีซ่าพำนักถาวรจะต้องมีเงื่อนไขดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น  ผู้ยื่นขอต้องเตรียมเอกสารมากมาย  เช่น เอกสารการแต่งงาน  เอกสารการทำงาน  เอกสารการพักอาศัย และยังต้องเขียนเล่าประวัติความเป็นมาตั้งแต่แรกว่ามาอยู่ญี่ปุ่นได้ยังไง  แล้วในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นนั้นดำรงชีวิตอย่างไร เป็นต้น

🎀  🎀  ระหว่างรอการพิจารณานั้น  อาจมีจดหมายส่งมาเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม  หรือบางครั้งก็มีการโทรศัพท์มาสอบถามข้อสงสัย  ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวไปนี้  หากให้ทางสำนักงานเป็นตัวแทนยื่นวีซ่าให้นั้น  ทางเราจะรับดำเนินการทั้งหมด  ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมเอกสารไปจนได้รับวีซ่าเลยทีเดียวครับ  🙂

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร