วีซ่าตามลูก

ผู้ที่หย่ากับสามีชาวญี่ปุ่น  หรือสามีญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วไม่อยากกลับเมืองไทยนั้น  หากมีลูกด้วยกันสามารถทำเรื่องยื่นขอ  “วีซ่าผู้พำนักอาศัยระยะยาว (เทจูชะ)”  หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า วีซ่าตามลูกได้ 👩‍👦ซึ่งวีซ่าชนิดนี้  ไม่สำคัญว่าแต่งงานกันมาระยะเวลานานแค่ไหน  หรือกรณีที่ไม่ได้แต่งงาน  แต่สามีชาวญี่ปุ่นได้เซ็นรับรองบุตร 🖊ก็สามารถยื่นขอวีซ่าได้เช่นกัน  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

🌷 เป็นลูกของสามีชาวญี่ปุ่น และตนเองได้สิทธิในการเลี้ยงดูบุตร

🌷 มีความสามารถในการเลี้ยงดูตนเองและบุตร

โดยที่ในการยื่นขอวีซ่านั้น  นอกจากเอกสารต่างๆ แล้ว 📚 สิ่งที่ขาดไม่ได้คือจดหมาย✉✉แสดงความจำเป็นในการที่ต้องอยู่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป  รวมถึงแนวทางในการเลี้ยงดูตนเองและบุตร  โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีเงิน💰เพียงพอต่อการเลี้ยงดูบุตรนั้น  ต้องเขียนอธิบายให้นิวกังเห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่น✊ในการที่จะดำรงชีวิตและเลี้ยงดูบุตรในญี่ปุ่นให้ได้ ซึ่งจดหมายนี้ต้องเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

*** ข้อควรระวัง***  หลังจากหย่า  หรือสามีเสียชีวิต  ต้องแจ้งต่อนิวกัง  ภายใน 14 วัน  และการเปลี่ยนวีซ่านั้น  สามารถทำได้ทันที  โดยไม่ต้องรอให้วีซ่าปัจจุบันที่ถืออยู่ใกล้หมดอายุ

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ