การเปลี่ยนวีซ่า  

🌲  การเปลี่ยนวีซ่า  🌲

  คนต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย  จำเป็นจะต้องมีวีซ่า  ซึ่งวีซ่าแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป  ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น  ขอบเขตประเภทของงานที่สามารถทำได้  ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการทำงาน

  แต่บางคนเมื่อมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วเกิดปัญหาไม่สามารถใช้วีซ่าชนิดเดิมได้  ก็สามารถทำเรื่องเปลี่ยนชนิดวีซ่าได้  แม้บางคนไม่ได้เกิดปัญหาแต่เมื่อวีซ่าหมดอายุแล้ว  ยังไม่อยากกลับประเทศไทย  ก็สามารถทำเรื่องยื่นขอเปลี่ยนชนิดวีซ่าได้เช่นกัน

 

  ซึ่งกรณีดังต่อไปนี้  ที่ถูกขอยื่นเปลี่ยนวีซ่าเป็นลำดับต้นๆ 

ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน  เปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

เนื่องจากเมื่อวีซ่านักเรียนหมดอายุแล้ว  อยากอยู่ทำงานต่อที่ประเทศญี่ปุ่น  จำเป็นต้องหางานให้ได้ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ

 

 ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียน  เปลี่ยนเป็นวีซ่าหางาน

  เมื่อวีซ่านักเรียนหมดอายุแล้ว  หลายคนที่อยากอยู่ญี่ปุ่นต่อเพื่อทำงาน  แต่หางานเท่าไรก็หาไม่ได้สักที  ก็สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าหางานได้

 

 ผู้ที่ทำการหย่าร้างกับสามีชาวญี่ปุ่น  เปลี่ยนเป็นวีซ่าพำนักระยะยาว

  เมื่อแต่งงานและมาอยู่ญี่ปุ่นนานๆ บางคนก็อยากอยู่ญี่ปุ่นต่อ  ถึงแม้จะหย่าร้างแล้ว  บางกรณีก็สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าระยะยาวได้

 

 ผู้ที่สามีชาวญี่ปุ่นเสียชีวิต  เปลี่ยนเป็นวีซ่าพำนักระยะยาว

  บางคนเมื่อสามีเสียชีวิต  แต่ยังอยากอยู่ประเทศญี่ปุ่นหรือมีภาระที่ต้องรับผิดชอบ  ก็สามารถยื่นขอวีซ่าระยะยาวได้

 

 ผู้ที่ทำการหย่าร้างกับสามีชาวไทยที่มีวีซ่าถาวร  เปลี่ยนเป็นวีซ่าพำนักระยะยาว

  กรณีนี้ก็คล้ายๆ กับหย่าร้างกับคนญี่ปุ่น  ซึ่งสามารถขอวีซ่าพำนักระยะยาวได้  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละคน

 

 ผู้ที่ถือวีซ่าฝึกงาน  เปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงาน

  หลายคนเมื่อมาฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น  ต้องการสร้างครอบครัวกับคนญี่ปุ่นหรือคนต่างชาติที่ถือวีซ่าบางประเภท  ก็สามารถยื่นขอวีซ่าแต่งงานได้

 

 ผู้ที่ถือวีซ่าทำงาน  เปลี่ยนเป็นวีซ่าธุรกิจ / ผู้บริหาร

  บางคนที่ทำงานอยู่ญี่ปุ่นนานๆ มีลู่ทางที่จะทำธุรกิจก็สามารถเปลี่ยนวีซ่าได้  โดยมีเงินลงทุน 5,000,000 เยน

 

 ผู้ที่ถือวีซ่าธุรกิจ  เปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงาน

  คนที่ถือวีซ่าธุรกิจ / ผู้บริหาร  เมื่อแต่งงานแล้วไม่ว่าจะเป็นแต่งกับคนญี่ปุ่นหรือคนไทย  ก็สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานได้

 

 ผู้ที่ถือวีซ่าติดตามครอบครัว  เปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

  เนื่องจากวีซ่าติดตามครอบครัวสามารถทำงานได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมง  ต่อสัปดาห์  หากหางานประจำได้  ก็สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานได้

 

  ผู้ที่ถือวีซ่าติดตามครอบครัว  เปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงาน

  บางคนติดตามคู่สมรสมาอยู่ญี่ปุ่น  แต่เกิดปัญหาต้องหย่าร้างกัน  เมื่อทำการแต่งงานใหม่ไม่ว่าจะแต่งกับคนไทยหรือคนญี่ปุ่น  ก็สามารถยื่นขอวีซ่าแต่งงานได้

 

  การพิจารณาอนุมัติในการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวีซ่า 

  การยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวีซ่านั้น  มีกฎการพิจารณาเหมือนกันกับการต่อวีซ่า  ซึ่งมีหลักการคร่าวๆ ดังนี้

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอต่อการยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าตามเงื่อนไขที่นิวกังวางไว้

ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย

 ประกอบอาชีพสุจริต

จ่ายภาษีครบถ้วน

มีการแจ้งนิวกังทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนงาน

มีการแจ้งนิวกังทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว เช่น หย่าร้าง  คู่สมรสเสียชีวิต

 

 ผู้ที่ถือวีซ่านอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้น  อยากเปลี่ยนเป็นวีซ่าชนิดอื่นๆ สามารถมาปรึกษาได้นะครับ  เนื่องจากญี่ปุ่นมีชนิดวีซ่าเยอะมากๆ และปัจจุบันยังมีชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร