วีซ่าทักษะเฉพาะเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงาน

วีซ่าทักษะเฉพาะ特定技能วีซ่าแต่งงาน配偶者ビザ

มีคนไทยหลายคนมาทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยวีซ่าทักษะเฉพาะ (โทคุเทกิโน) ไม่ว่าจะต่อเนื่องมาจากวีซ่าฝึกงานหรือมาด้วยวีซ่าทักษะเฉพาะโดยตรง  จากนั้นได้จดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น  คนที่ถือเอจู  เทจู  จึงอยากทำการเปลี่ยนวีซ่า  เนื่องจากมีข้อดีกว่าในหลายๆ ด้าน

 

วีซ่าทักษะเฉพาะ (โทคุเทกิโน) เริ่มประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 2019 โดยการขอวีซ่าชนิดนี้ทำได้ 2 แบบ คือ

ผู้ที่เคยมาฝึกงานที่ญี่ปุ่นครบ 3 ปี ไม่ต้องสอบ  แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนสายงานต้องสอบมาตรฐานทักษะ

ไม่มีประสบการ์ณการฝึกงานที่ญี่ปุ่น  กรณีนี้ต้องสอบมาตรฐานทักษะและสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

 

วีซ่าทักษะเฉพาะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 特定技能1号โทคุเทกิโน 1 โก และ 特定技能2号โทคุเทกิโน 2 โก

特定技能1号โทคุเทกิโน 1 โก  มีระยะเวลาการพำนักในญี่ปุ่นสูงสุด 5 ปี  โดยต้องทำการต่อวีซ่าทุกปี

特定技能2号โทคุเทกิโน 2 โก  ไม่กำหนดระยะเวลาการพำนักในญี่ปุ่น  โดยทำการต่อวีซ่าตามกำหนด

 

วีซ่าทักษะเฉพาะแตกต่างกับวีซ่าฝึกงานตรงที่  เป้าหมายของวีซ่าฝึกงานนั้นคือให้ผู้ฝึกงานได้มาเรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆ ด้วยการฝึกงานในแต่ละสาขา  จากนั้นนำเอาทักษะที่ได้รับกลับไปเผยแพร่ในประเทศของตน  เมื่อฝึกงานจบแล้วต้องกลับไปยังประเทศของตน  ไม่สามารถทำการเปลี่ยนวีซ่าได้  แต่วีซ่าทักษะเฉพาะนั้นสืบเนื่องมาจากประเทศญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงาน  จึงต้องการบุคลากรมาทำงานเพื่อชดเชยแรงงานที่ไม่พอเพียง  ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการก่อสร้าง  การเกษตร  การโรงแรม  โรงงาน  การประมง และต่างๆ อีกมากมาย  ดังนั้นวีซ่าทักษะเฉพาะจึงถือเป็นวีซ่าทำงานประเภทหนึ่ง  ซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนวีซ่าได้

 

ข้อดีของการเปลี่ยนวีซ่าทักษะเฉพาะเป็นวีซ่าแต่งงาน

ไม่จำกัดประเภทการทำงาน

วีซ่าทักษะเฉพาะนั้นเป็นไปตามชื่อวีซ่า  ซึ่งทำงานได้เฉพาะสายงานที่กำหนดไว้เท่านั้น  จริงอยู่การย้ายบริษัทนั้นทำได้แต่จะต้องมีบริษัทคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอด  ซึ่งทำให้ในความเป็นจริงแล้วการย้ายบริษัทเป็นไปได้ยากมากๆ แล้วถ้าอยากเปลี่ยนสายงานก็จำเป็นต้องสอบใหม่  แต่หากเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานแล้ว  สามารถทำงานได้หลากหลายกว่า  ทำงานได้ทุกประเภทเหมือนคนญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็นงานโรงงาน  งานเกษตร  งานร้านสะดวกซื้อ  ทำงานบริษัท  รวมไปถึงการเป็นเจ้าของกิจการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร  ร้านนวด  ไทยซุปเปอร์  แถมยังไม่จำกัดชั่วโมงการทำงานเหมือนวีซ่านักเรียน  ที่กำหนดให้ทำงานได้เพียง 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น

ไม่ต้องกังวลเรื่องวีซ่าหมดอายุตามสัญญาการทำงาน

วีซ่าทักษะเฉพาะ 1โก นั้นมีระยะเวลาการพำนักในญี่ปุ่นสูงสุดเพียง 5 ปี โดนต้องต่อวีซ่าทุกปี เมื่อหมดสัญญาแล้วก็ต้องกลับไทย  แล้วระหว่างการทำงานหากมีปัญหาต้องออกจากงานแล้ว  จำเป็นต้องหางานใหม่ทันทีด้วยการทำงานสายงานเดิม  ถ้าหางานไม่ได้จริงๆ ก็จำเป็นต้องกลับไทย  แต่ถ้าเป็นวีซ่าแต่งงานนั้นไม่มีกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงาน

วีซ่าแต่งงานมีโอกาสขอวีซ่าถาวร(เอจู)ง่ายกว่ามาก

วีซ่าฝึกงานและวีซ่าทักษะเฉพาะ 1 โก นั้นไม่นับรวมระยะเวลาพำนักในญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการขอวีซ่าถาวร  หากต้องการขอวีซ่าถาวรจะต้องเริ่มนับการพำนักในญี่ปุ่นจากวีซ่าเฉพาะทาง 2 โก เริ่มเป็นปีแรก  นับต่อเนื่องไปอีก 10 ปี  ซึ่งวีซ่าแต่งงานนั้น  เมื่อแต่งงานและอยู่ร่วมกันในญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป  ก็สามารถยื่นขอวีซ่าถาวรได้  ถ้าเงื่อนไขอื่นๆ ครบตามที่นิวกังกำหนด

 

เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนวีซ่าทักษะเฉพาะ特定技能 เป็นวีซ่าแต่งงาน配偶者ビザ

在留資格変更許可申請書1通

写真(縦4cm×横3cm)1葉 写真の規格について:http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/photo_info.html

配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通 ※申請人との婚姻事実の記載があるもの。

申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書1通

配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通 ※申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税証明書及び納税証明書

配偶者(日本人)の身元保証書1通 ※身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなること

配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し1通

質問書1通

スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

SNS記録又は通話記録

パスポート 提示

在留カード 提示

ถ้าใครต้องการเปลี่ยนจากวีซ่าทักษะเฉพาะเป็นวีซ่าแต่งงานมาปรึกษาดูได้นะครับ  ทางสำนักงานจะจัดทำเอกสารทุกอย่างให้พร้อมทั้งเป็นตัวแทนไปยื่นวีซ่าที่นิวกัง  รวมถึงเมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้วก็จะเป็นตัวแทนไปรับวีซ่าให้ด้วย  โดยเฉพาะเคสยากๆ เช่น คบหากันในระยะเวลาสั้นๆ แล้วแต่งงาน  รายได้น้อย  อายุห่างกันมากๆ  ไม่ต้องกังวลลองมาปรึกษาดูครับ