วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงาน

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงาน

学生ビザから配偶者ビザ変更へ

คนไทยที่มาเรียนที่ญี่ปุ่นนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาษาญี่ปุ่น  โรงเรียนสายอาชีพหรือในระดับมหาวิทยาลัย  ก็จะได้วีซ่านักเรียน  ซึ่งวีซ่านักเรียนนั้นเมื่อเรียนจบแล้วต้องหางานทำ  แล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน  แต่มีหลายคนที่เรียนจบแต่งงานแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงาน  เพราะวีซ่าแต่งงานมีข้อดีกว่าวีซ่าทำงานในหลายๆ ด้าน  แล้วก็มีอีกหลายคนเช่นกันที่ยังเรียนไม่จบแล้วแต่งงาน  ซึ่งก็สามารถทำการเปลี่ยนวีซ่าได้ในระหว่างที่ยังเรียนไม่จบ

 

เหตุผลส่วนใหญ่ที่คนอยากจะเปลี่ยนจากวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าแต่งงาน

ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อเรียนจบแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานได้

ตั้งครรภ์จึงอยากออกจากโรงเรียนมาเตรียมตัวเป็นคุณแม่

รู้สึกไม่เป็นอิสระถ้าต้องทำงานเป็นพนักงานประจำหลังจากเรียนจบ

เมื่อเรียนจบแล้วต้องเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน  ซึ่งงานที่ทำนั้นต้องตรงกับที่เรียนมา  บางคนไม่ได้จบสาขานั้นๆ ก็ทำให้การหางานเป็นไปได้ยาก  รวมถึงหลายคนพึ่งมาค้นพบว่าตัวเองชอบงานอะไร  ซึ่งไม่ได้ตรงกับที่เรียนมาจึงทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานได้  ต่างกับวีซ่าแต่งงานที่ทำงานได้ทุกประเภทแบบไม่มีข้อจำกัด

คนที่กังวลว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานแล้วมีปัญหาต้องออกจากงานแล้วไม่สามารถหางานใหม่ได้แล้วต้องกลับไทย

วีซ่าแต่งงานสามารถขอเอจูได้ง่ายกว่า   ถ้าเป็นวีซ่านักเรียนจะเริ่มนับจากการทำงานปีแรกต่อเนื่องไปอีก 5 ปี  รวมระยะเวลาการพำนักในญี่ปุ่น 10 ปี ขึ้นไป  ซึ่งวีซ่าแต่งงานนั้น  เมื่อแต่งงานและอยู่ร่วมกันในญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป  ก็สามารถยื่นขอวีซ่าถาวรได้  ถ้าเงื่อนไขอื่นๆ ครบตามที่นิวกังกำหนด

 

ข้อควรระวังในการยื่นเปลี่ยนวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าแต่งงาน

ผลการเรียนต่ำ

เปอร์เซ็นต์การเข้าเรียนต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ออกจากโรงเรียนกลางคัน

โดนถูกให้ออกจากโรงเรียน

ระหว่างเรียนทำงานเกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระหว่างเรียนทำงานผิดกฎหมายธุรกิจบันเทิง風営法

 

配偶者ビザ変更申請の基本資料
出入国在留管理庁のホームページでは、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更申請の基本資料を案内しています。

在留資格変更許可申請書 1通
写真(縦4cm×横3cm) 1葉  写真の規格について:http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/photo_info.html
配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通  ※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通    ※申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税証明書及び納税証明書
配偶者(日本人)の身元保証書 1通  ※身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなること
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
質問書 1通
スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
SNS記録又は通話記録
パスポート 提示
在留カード 提示

 

ตามที่กล่าวไปข้างต้นว่าการเปลี่ยนวีซ่าจากนักเรียนเป็นวีซ่าแต่งงานนั้นต้องระวังในหลายๆ จุด  ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนต่ำ  ไม่เข้าเรียน  ออกจากโรงเรียนกลางคัน  ทำงานเกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ทำผิดกฎหมายจราจร  บางคนคิดว่าการเปลี่ยนวีซ่าทำได้ง่ายๆ แต่ถ้าไม่ตรวจสอบให้ดี  ยื่นไปปรากฏว่าวีซ่าไม่ผ่าน  ก็ยื่นซ้ำไปทั้งๆ ที่ไม่รู้แน่ชัดว่าวีซ่าไม่ผ่านเพราะอะไร  ทำให้ผลของการยื่นวีซ่าซ้ำก็เหมือนเดิม  นั่นคือไม่ผ่านจนอาจจะมีผลทำให้ต้องกลับไทย

โดยเฉพาะคนที่เคยทำผิดธุรกิจบันเทิง風営法 เช่น ไนท์คลับ สแน็ค โฮส ปาจิงโกะ เกมเซนเตอร์ ต่างๆ เหล่านี้นอกจากเปลี่ยนวีซ่าไม่ผ่านแล้ว  ยังอาจต้องโทษจำคุกอย่างน้อย 1ปี หรือถูกปรับเป็นเงินจำนวน 2,000,000 เยน หรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งถูกส่งกลับด้วย

ใครมีข้อกังวลตรงจุดไหนมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับ  โดยเฉพาะเคสยากๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในระหว่างที่ถือวีซ่านักเรียน  รวมไปถึงระยะเวลาที่คบกันกับคู่แต่งงานสั้นเกินไป  คู่สมรสมีรายได้น้อย  ถ้าลองยื่นเองแล้ววีซ่าไม่ผ่าน  การยื่นซ้ำนิวกังจะพิจารณาเข้มงวดมากขึ้นไปอีก  ลองมาปรึกษาดูก่อนนะครับ