การหย่า

การหย่า

 

คนไทยที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่นจะได้รับวีซ่าคู่สมรส (วีซ่าแต่งงาน)  ถ้ามีเหตุต้องหย่าร้างกับคนญี่ปุ่น  ก่อนอื่นต้องรีบแจ้งนิวกัง  ภายใน 14 วัน  หลังจดทะเบียนหย่า  และ 6 เดือนหลังจากได้รับแจ้งเรื่องนิวกังสามารถทำการยกเลิกวีซ่าได้

ซึ่งหลังจากโดนยกเลิกวีซ่าแล้วนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ญี่ปุ่นต่อไปได้  ต้องกลับประเทศไทยเท่านั้น  แต่มีหลายคนที่อยากอยู่ญี่ปุ่นต่อ  ซึ่งบางกรณีก็สามารถทำได้  เพียงแต่ต้องมีเงื่อนไขหรือทำตามข้อต่างๆ เหล่านี้

≈ ผู้ที่ถือวีซ่าถาวร (เอจู)  สามารถอยู่ญี่ปุ่นต่อได้  โดยหลังจากจดทะเบียนหย่าไม่ต้องแจ้งนิวกัง

≈ ทำเรื่องขอวีซ่าพำนักระยะยาวหรือที่คนไทยชอบเรียกกันติดปากว่า ” วีซ่าหย่า ”  ซึ่งก่อนจดทะเบียนหย่า  ต้องแต่งงานกับชาวญี่ปุ่นและอยู่ร่วมกันที่อยู่ญี่ปุ่น  เป็นเวลา 3 ปี  ขึ้นไป  ถ้าเคยอยู่อาศัยร่วมกันที่เมืองไทยหลายปี  แต่มาอยู่ญี่ปุ่นไม่ถึง 3 ปี  จะไม่สามารถขอวีซ่าได้

≈ ผู้ที่มีลูกกับชาวญี่ปุ่นก่อนหย่าร้าง โดยได้สิทธิเลี้ยงดูลูกและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในญี่ปุ่น  ก็สามารถทำเรื่องขอวีซ่าพำนักระยะยาวได้

≈ แต่งงานใหม่กับชาวญี่ปุ่นและขอวีซ่าคู่สมรส

≈ แต่งงานกับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าถาวร  ซึ่งจะเป็นคนไทยด้วยกันหรือเป็นชาวต่างชาติที่มีวีซ่าถาวรก็ได้

≈ แต่งงานกับชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียน

≈ เปิดบริษัท ร้านค้าหรือกิจการเป็นของตัวเอง  ซึ่งต้องมีเงินลงทุน 5,00,000 เยน  เพื่อทำเรื่องขอวีซ่าผู้บริหาร

≈ สมัครเข้าเรียนต่อและขอวีซ่านักเรียน

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร