วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

วีซ่ากุ๊ก

ในญี่ปุ่นนั้นอาหารไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ทำให้มีร้านอาหารไทยเปิดกิจการกันมากมาย

หลายครั้งที่เจ้าของร้านหากุ๊กในญี่ปุ่นไม่ได้  จึงต้องพากุ๊กจากเมืองไทยมาช่วย

ซึ่งการที่จะพากุ๊กมาจากไทยนั้น  ทางเจ้าของร้านต้องยื่นขอ  วีซ่าแรงงานฝีมือ (技能ビサ) หรือที่เรียกกันว่า “วีซ่ากุ๊ก” นั่นเอง

วีซ่าแรงงานฝีมือ  คือวีซ่าที่ออกให้สำหรับคนต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่คนญี่ปุ่นเองไม่สามารถทำได้ เช่น

🍞 กุ๊กจากประเทศต่างๆ

💍 ช่างทำเพชรพลอย

⚽  โค้ชนักกีฬา

🐯 ช่างทำหนังสัตว์

 

คุณสมบัติของกุ๊ก  ที่สามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้  มีดังนี้

👩‍🍳 มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป  ซึ่งประสบการณ์ในการทำงานต้องเป็นการทำงานในร้านอาหารไทยเท่านั้น  โดยร้านอาหารที่เคยทำงานต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  ถ้าเป็นประเภทรถเข็นไม่สามารถนำมานับรวมได้

🍛 ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ขึ้นไป (กรณีที่ไม่มีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ต้องมีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป)

🍩 มีใบรับรองเงินเดือนจากร้านอาหารที่ทำ 1 ปีล่าสุด

🥧 ได้รับเงินเดือนจากร้านอาหารในญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม

ร้านอาหารที่จะทำวีซ่าให้กุ๊ก  ต้องมีใบอนุญาตถูกต้อง

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่ากุ๊ก (ฝั่งกุ๊ก)

ใบรับรองการทำงาน 5 ปี ล่าสุด (กรณีที่ไม่มีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต้องใช้ใบรับรองการทำงาน 10 ปีล่าสุด)

ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ปี ล่าสุด

ประวัติการทำงาน

สำเนาหนังสือเดินทาง

 

 เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่ากุ๊ก (ฝั่งร้านอาหาร)

แบบฟอร์มการยื่นวีซ่า  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/skilledlabor01.html

ใบอนุญาตประกอบการร้านอาหาร

สัญญาจ้างที่เหมาะสม

หนังสืออธิบายเหตุผลในการจ้างงาน

เมนูอาหาร

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

登記事項証明書

直近年度の決算文書(貸借対照表、損益計算書)の写し

เอกสารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกิจการ

 

ขั้นตอนการยื่นวีซ่ากุ๊ก

รวบรวมและจัดทำเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า

การเรียกกุ๊กจากไทยต้องทำเรื่องยื่นขอใบพำนัก COE ซึ่งหลังจากยื่นวีซ่าแล้วนั้น  ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1-3 เดือน  แต่ในเคสที่น่าสงสัยจะใช้เวลาพิจารณานานกว่านั้น

เมื่อใบพำนักได้รับการอนุมัติแล้ว  ให้นำไปยื่นขอวีซ่าที่สถานฑูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว  สามารถเดินทางเข้าประเทศญีปุ่นได้ทันที

 

❌❌  ข้อควรระวัง  ❌❌

🍚 มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน  หลายคนสร้างหลักฐานเท็จทำให้วีซ่าไม่ผ่าน

🥪 หากมีการลาออกจากงาน  ต้องแจ้งไปยังนิวกังภายใน 14 วัน  หากไม่แจ้งแล้วนั้น  มีผลทำให้การต่อวีซ่าครั้งต่อไปเป็นไปได้ยากขึ้น

🍰 หากไม่ชำระภาษีและประกันแล้วนั้น  มีผลทำให้การต่อวีซ่าครั้งต่อไปเป็นไปได้ยากขึ้น

🍝 กุ๊กหลายคนที่พาครอบครัวมาอยู่ด้วยที่ญี่ปุ่นด้วยวีซ่าติดตามครอบครัว (家族滞在) ซึ่งผู้ที่ติดตามมานั้นสามารถทำงานได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์  หากมีการทำงานเกินกว่ากำหนดที่ระบุไว้นั้น  ไม่เพียงแต่ตนเองจะไม่สามารถต่อวีซ่าในครั้งต่อไปได้แล้วนั้น  ยังมีผลทำให้ตัวกุ๊กไม่สามารถต่อวีซ่าได้อีกด้วย  ‼‼

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร