วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

วีซ่าแรงงานฝีมือ (技能ビサ)

วีซ่าแรงงานฝีมือ  คือวีซ่าที่ออกให้สำหรับคนต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

ที่คนญี่ปุ่นเองไม่สามารถทำได้ เช่น

🍴🍞  กุ๊กจากประเทศต่างๆ

🚀🚗  วิศวกร

💍✨  ช่างทำเพชรพลอย

⚽🏈  โค้ชนักกีฬา

🦓🐯  ช่างทำหนังสัตว์

ซึ่งวีซ่ากุ๊กนั้นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปี ขึ้นไป  แต่เนื่องจากประเทศไทยและญี่ปุ่นได้มีสัญญาความร่วมมือ EPA ซึ่งมีผลทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป  สามารถไปทำงานยังประเทศญี่ปุ่นได้

 

โดยกุ๊กจากประเทศไทย  ที่สามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้  ต้องมีเงื่อนไข  ดังนี้

👩‍🍳👨‍🍳  มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป

🍛🍛  ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ขึ้นไป

🍩🍩  มีใบรับรองเงินเดือน 1 ปี

🥧🥧  ได้รับเงินเดือนจากร้านอาหารในญี่ปุ่นอย่างเหมาะสม

 

❌❌  ข้อควรระวัง  ❌❌

🍚🍚  มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน  ซึ่งหากมีการสร้างหลักฐานเท็จ  จะมีผลทำให้วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ‼‼

🥪🥪  หากมีการลาออกจากงาน  ต้องแจ้งไปยังนิวกังภายใน 14 วัน  หากไม่แจ้งแล้วนั้น  มีผลทำให้การต่อวีซ่าครั้งต่อไปเป็นไปได้ยากขึ้น  ‼‼

🍰🍰  หากไม่ชำระภาษีและประกันแล้วนั้น  มีผลทำให้การต่อวีซ่าครั้งต่อไปเป็นไปได้ยากขึ้น  ‼‼

🍝🍝  กุ๊กหลายคนที่พาครอบครัวมาอยู่ด้วยที่ญี่ปุ่นด้วยวีซ่าติดตามครอบครัว (家族滞在) ซึ่งผู้ที่ติดตามมานั้นสามารถทำงานได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์  หากมีการทำงานเกินกว่ากำหนดที่ระบุไว้นั้น  ไม่เพียงแต่ตนเองจะไม่สามารถต่อวีซ่าในครั้งต่อไปได้แล้วนั้น  ยังมีผลทำให้ตัวกุ๊กไม่สามารถต่อวีซ่าได้อีกด้วย  ‼‼

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร