วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

วีซ่าคู่สมรส

กรณีถูกปฏิเสธ

หลังจากแต่งงานกับคนญี่ปุ่นแล้วนั้น  ต้องทำการยื่นขอวีซ่าเพื่อให้ได้สิทธิในการพำนักในญี่ปุ่น  แต่การยื่นขอวีซ่านั้นไม่แน่เสมอไปที่จะได้รับการอนุมัติ  กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าคู่สมรส  อย่ามัวแต่กังวลใจ  หาทางออกไม่ได้อยู่คนเดียวเลยครับ  ลองมาปรึกษาทนายความดูก่อน  เนื่องจากหลายกรณีสามารถยื่นใหม่ได้  อย่ามัวรอช้านะครับ !!

เมื่อได้รับเอกสารปฏิเสธวีซ่าจากนิวกัง  เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าเพราะสาเหตุใดจึงถูกปฏิเสธวีซ่า  เนื่องจากเอกสารที่ได้รับ  ระบุผลเพียงว่าไม่ผ่าน  ด้วยเหตุนี้  เราจึงมีความจำเป็นต้องนัดหมายและเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่วีซ่าถูกปฏิเสธ  และเนื่องจากโอกาสที่สามารถเข้าพบเจ้าหน้าที่ทำได้เพียงครั้งเดียว  จึงต้องทำความเข้าใจและวิเคราะห์ถึงคำพูด  เหตุผลต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่อ้างถึงการถูกปฏิเสธวีซ่า  เพื่อที่ในการยื่นซ้ำ  จะได้ทำการขจัดช่องโหว่ของปัญหาเหล่านั้น

ในการเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่นั้น  สามารถไปคนเดียวได้  แต่หากไม่สามารถพูดคุยและทำความเข้าใจสิ่งที่เจ้าหน้าที่อธิบายได้อย่างกระจ่างแจ้ง  การยื่นซ้ำก็อาจจะถูกปฏิเสธเหมือนเดิม  โดยเสียเวลาไปแบบเปล่าประโยชน์  มิหนำซ้ำหากยื่นหลายครั้งและโดนปฏิเสธหลายครั้ง  เปอร์เซ็นต์การผ่านนั้นก็ยิ่งมีความเป็นไปได้น้อยลงเรื่อยๆ  ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะเข้าปรึกษากับทนายที่เชี่ยวชาญ  ก่อนที่จะเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่นะครับ

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร