ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงานประเภทต่างๆ

💐💐ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ💐💐

🇯🇵วีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่น🇯🇵

👉สามารถทำงานได้ทุกประเภท โดยไม่จำกัดเวลา

👉ยื่นขอวีซ่าพำนักถาวร (เอจู) แล้วมีโอกาสผ่านสูงมากกว่าวีซ่าทำงาน

👉ยื่นขอเปลี่ยนสัญชาติ แล้วมีโอกาสได้รับการอนุมัติมากกว่าวีซ่าประเภทอื่นๆ

👉สำหรับผู้ที่อยู่เกินกำหนด หรือเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายสามารถยื่นคำร้องขอสิทธิพิเศษในการพำนักต่อแบบพิเศษได้

👉สามารถก่อตั้งกิจการหรือบริษัท โดยที่ไม่ถูกกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ

👉สามารถทำเรื่องพาลูกจากเมืองไทยมาอยู่ญี่ปุ่นได้

👉หากมีเหตุต้องหย่าร้าง หรือสามีถึงแก่กรรมโดยมีบุตรด้วยกันนั้น  สามารถทำเรื่องอยู่ต่อที่ญี่ปุ่นได้

👉หากมีเหตุต้องหย่าร้าง หรือสามีถึงแก่กรรมโดยไม่มีบุตรด้วยกัน  แต่อยู่กินกันมา 3 ปี ขึ้นไป  สามารถทำเรื่องอยู่ต่อที่ญี่ปุ่นได้

 

🏘วีซ่าคู่สมรสของผู้ถือวีซ่าพำนักถาวร(เอจู)🏘

👌สามารถทำงานได้ทุกประเภท โดยไม่จำกัดเวลา

👌ยื่นขอวีซ่าพำนักถาวร (เอจู) แล้วมีโอกาสผ่านสูงมากกว่าวีซ่าทำงาน

👌สำหรับผู้ที่อยู่เกินกำหนด หรือเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายสามารถยื่นคำร้องขอสิทธิพิเศษในการพำนักต่อแบบพิเศษได้

👌สามารถก่อตั้งกิจการหรือบริษัท โดยที่ไม่ถูกกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ

👌สามารถทำเรื่องพาลูกจากเมืองไทยมาอยู่ญี่ปุ่นได้

 

🖊วีซ่าติดตามครอบครัว (คู่สมรสของผู้ที่ถือวีซ่าทำงานหรือวีซ่าธุรกิจ)🖊

👍ยื่นขอวีซ่าแล้วมีโอกาสได้รับอนุมัติง่ายและเร็วกว่าวีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่น หรือวีซ่าคู่สมรสของผู้ถือวีซ่าพำนักถาวร

👍สามารถทำงานได้เพียง 28 ชั่วโมง ต่อ 1 สัปดาห์  โดยไม่สามารถทำงานบางประเภทได้

 

รายละเอียดวีซ่าชนิดต่างๆ คลิกด้านล่าง

วีซ่าแต่งงาน

หนังสือรับรองสถานภาพพำนัก COE

การต่อวีซ่า

วีซ่าพำนักถาวร

วีซ่าคู่สมรสถูกปฏิเสธ

พาลูกมาอยู่ญี่ปุ่น

การหย่า

วีซ่าตามลูก

เปลี่ยนวีซ่า

ลักษณะเฉพาะของวีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)ประเภทต่างๆ

การส่งกลับและกรณียกเว้นพิเศษ

วีซ่านักเรียนเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน

วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)

การเปลี่ยนสัญชาติ 

สัญชาติของบุตร