เอกสารเพิ่มเติมเพื่อยื่นนิวกัง

🍉  🥕  ในการยื่นวีซ่านั้น  จะมีเอกสารตอบรับจากนิวกังมา 3 แบบ    🥕  🍉

 🌴 เอกสารแจ้งการอนุมัติวีซ่า

 🌴 เอกสารแจ้งการปฎิเสธวีซ่า

🌴 เอกสารแจ้งการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาวีซ่า

 

🌺  เอกสารแจ้งการอนุมัติวีซ่า  🌺  

ถ้าได้รับเอกสารชนิดนี้ก็แปลว่าวีซ่าผ่าน  สามารถนำเอกสารพร้อมอากรแสตมป์ (印紙 ) ซึ่งราคาจะต่างกันไปตามลักษณะวีซ่าที่ยื่นไปรับวีซ่าที่นิวกังได้เลย

 

🌺  เอกสารแจ้งการปฎิเสธวีซ่า  🌺

หากได้รับเอกสารชนิดนี้ก็ยังไม่ต้องตกใจ  สามารถเข้าไปนิวกังเพื่อสอบถามข้อสงสัยในการพิจารณาได้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้วีซ่าไม่ผ่าน  ซึ่งการเข้าไปพบนิวกังนี้เป็นจุดสำคัญที่อาจจะพลิกผลวีซ่าได้ในการยื่นซ้ำ  ดังนั้นควรให้ผู้ชำนาญการด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นผู้พาไปจะดีกว่า  เพราะหากเข้าไปพบนิวกังแต่ไม่สามารถจับจุดสำคัญถึงเหตุผลในการถูกปฏิเสธวีซ่าได้นั้น  เมื่อยื่นซ้ำไปก็มีความเป็นไปได้ที่ผลการพิจารณาจะออกมาเหมือนเดิม  คือ  ❌  ไม่ผ่าน  ‼ นั่นเอง

 

🌺  เอกสารแจ้งการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาวีซ่า  🌺

หากได้รับเอกสารชนิดนี้  จำเป็นจะต้องยื่นเอกสารที่นิวกังแจ้งมาให้ครบภายในเวลาที่กำหนด  ซึ่งเอกสารที่นิวกังแจ้งมานั้นก็แตกต่างกันไปตามชนิดวีซ่าและรายละเอียดแต่ละบุคคล  และเวลาที่กำหนดมาให้ก็ยังแตกต่างกันไปอีกด้วย

 

 เมื่อได้รับเอกสารการแจ้งเตือนมาหากไม่ปฎิบัติดังนี้  มีความเป็นไปได้สูงที่วีซ่าจะไม่ผ่านการพิจารณา 

🍭    ได้รับการแจ้งเตือนมาแต่ก็ปล่อยไว้เฉยๆ  ไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่นิวกังแจ้งมา  เป็นผลให้วีซ่าถูกปฎิเสธ‼

🍭    ส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังนิวกัง  แต่ไม่ทันตามเวลาที่นิวกังกำหนด  ซึ่งบางกรณีนิวกังให้เวลาเพียงไม่กี่วัน ‼

🍭    ส่งเอกสารเพิ่มเติมครบ  ทันเวลาที่กำหนด  แต่หากเป็นเอกสารบางชนิดซึ่งเพียงแค่ยื่นไปโดยไม่อธิบายให้นิวกังเข้าใจได้

ก็เหมือนกับไม่ได้ยื่นเพิ่มนั่นเอง‼

 

🍀  การที่นิวกังขอเอกสารเพิ่มเติมมานั้น  หากมีการจัดเตรียมเอกสารที่นิวกังต้องการเพิ่มเติม  พร้อมทั้งแนบเอกสารอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นสำหรับเอกสารบางชนิด  ว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดเรื่องราวตามเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติม  ในเวลาที่นิวกังกำหนดหรือในกรณีที่จัดเตรียมเอกสารไม่ทันจริงๆ นั้น  ก็จำเป็นจะต้องติดต่อไปยังนิวกัง  เพื่อขอให้ผ่อนผันระยะเวลาในการเตรียมเอกสาร  ซึ่งก็แล้วแต่นิวกังว่าจะพิจารณาผ่อนผันให้หรือไม่  ทั้งหมดทั้งมวลนี้หากมีการตอบสนองที่ดีแล้วนั้น  มีความเป็นไปได้สูงที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัติ

😃  อย่าลืมว่าโอกาสมีเพียงครั้งเดียว  หากไม่มั่นใจแล้วนั้น  ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดการทุกอย่างให้น่าจะดีกว่านะครับ ‼