แปลเอกสาร

🍁 🍁  รับแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศ 🍁 🍁

🌻 โดยทนายความชาวญี่ปุ่นผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาที่เมืองไทย 🌻

 

🍀 แปลโคเซกิโทฮง 🍀

📌 ขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่

  1. แนบไฟล์โคเซกิโทฮงที่ประทับตรารับรองจากกระทรวงต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว  ส่งมาที่ fukada100@gmail.com  หรือ  ทาง Facebook  Hideki  Fukada
  2. ทางสำนักงานติดต่อกลับเพื่อแจ้งค่าดำเนินการและช่องทางการโอนเงิน
  3. ยืนยันการโอนเงิน
  4. แปลงานเสร็จเรียบร้อย  ส่งกลับภายใน 3 วันทำการ

🍄 ค่าดำเนินการแปลโคเซกิโทฮง 🍄

กรณีแต่งงาน  9,900 เยน   พร้อมบริการส่งฟรี  ‼

กรณีหย่า  11,000 เยน    พร้อมบริการส่งฟรี  ‼

กรณีที่ต้องการงานด่วนบวกเพิ่ม  5,500  เยน

 

🌵 หากท่านใดต้องการประหยัดเวลา  เพิ่มความสะดวกสบาย  ตัดความกังวลเรื่องภาษาที่ต้องใช้ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศ  สามารถใช้บริการแปลโคเซกิโทฮงพร้อมประทับตรารับรองจากกระทรวงต่างประเทศได้ 

📌  ขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่

  1. ส่งโคเซกิโทฮงตัวจริงทางไปรษณีย์มายังสำนักงาน
  2. ทางสำนักงานติดต่อกลับเพื่อแจ้งค่าดำเนินการและช่องทางการโอนเงิน
  3. ยืนยันการโอนเงิน
  4. ทนายความนำโคเซกิโทฮงไปประทับตรารับรองจากกระทรวงต่างประเทศ
  5. แปลงานเสร็จเรียบร้อย  ส่งกลับภายใน 5 วันทำการ

🌟 ค่าดำเนินการแปลโคเซกิโทฮงพร้อมประทับตรารับรองจากกระทรวงต่างประเทศ 🌟

กรณีแต่งงาน 19,800 เยน   พร้อมบริการส่งฟรี  ‼

กรณีหย่า  20,900 เยน   พร้อมบริการส่งฟรี  ‼

กรณีที่ต้องการงานด่วนบวกเพิ่ม  11,000  เยน

 

🌴 นอกจากนี้ยังรับแปล 🌴

☄  เอกสารการแต่งงาน  เอกสารการหย่าอื่นๆ

🌺  ทะเบียนสมรส  คร.2

☄  ใบสำคัญการสมรส  คร.3

🌺  ใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว  คร.22

☄  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

🌺  ใบสำคัญการเปลี่ยนนามสกุบ

☄  สูติบัตร

🌺  ใบรับรองแพทย์

☄  เอกสารรับรองการจบการศึกษา

🌺  เอกสารราชการต่างๆ

☄  เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า

🌺  เอกสารที่ใช้ในการยื่นนิวกัง

🌞  เอกสารนอกเหนือจากที่กล่าวไปข้างต้นสามารถปรึกษาได้ฟรี ‼