วีซ่าฝึกงานเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงาน

 

วีซ่าฝึกงาน 技能実習      วีซ่าแต่งงาน 配偶者ビザ  

 

 จุดประสงค์ของวีซ่าฝึกงาน 技能実習  คือการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดให้คนต่างชาติได้เข้ามาฝึกงาน  เพื่อเรียนรู้ทักษะการทำงานในด้านต่างๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อฝึกงานครบตามกำหนดในสัญญาแล้ว  ก็นำทักษะต่างๆ ที่ได้รับการอบรม  ฝึกฝน  กลับไปใช้เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศตัวเอง

   แต่ก็มีหลายๆ คน ระหว่างที่ฝึกงานอยู่ที่ญี่ปุ่น  ก็ได้พบกับคนที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในฐานะสามี ภรรยา  แต่เมื่อฝึกงานครบสัญญาวีซ่าหมด  ก็ไม่สามารถอยู่ต่อได้  ดังนั้นเพื่อให้ได้อยู่ญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องมีการยื่นขอเปลี่ยนวีซ่า  จากวีซ่าฝึกงานเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงาน

   ซึ่งในการที่จะยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าได้นั้น  ก่อนอื่นจะต้องทำการจดทะเบียนสมรสในญี่ปุ่นให้ถูกต้องและแจ้งไปยังฝั่งไทยให้เรียบร้อย  จึงยื่นขอวีซ่าได้  แต่การที่จะจดทะเบียนสมรสได้นั้น  ต้องรอให้ถึงเวลาที่ใกล้หมดสัญญาและจำเป็นจะต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยงานหรือองค์กรที่สังกัดอยู่ก่อน

   โดยปกติแล้วผู้ที่มาญี่ปุ่นด้วยวีซ่าฝึกงานนั้น  เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้ว  จำเป็นจะต้องเดินทางกลับประเทศไทย  แต่ผู้ที่ต้องการแต่งงานและเปลี่ยนวีซ่าส่วนใหญ่นั้น  ไม่ต้องการแยกห่างจากคนรัก  ไม่อยากกลับไทย  แต่ก็ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า  จุดประสงค์ของวีซ่าฝึกงานนั้น  เพื่อต้องการให้ผู้ที่มาฝึกงานนำทักษะกลับไปพัฒนาประเทศตัวเอง  เมื่อหมดสัญญาแล้วถึงยื่นขอเปลี่ยนวีซ่า  แต่ก็ต้องกลับไปรอวีซ่าที่ไทย

   แต่บางกรณีที่มีเหตุจำเป็น  ก็สามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวีซ่า  โดยยกเว้นไม่ต้องเดินทางกลับไทยได้  ซึ่งเหตุจำเป็นที่ว่านั้นคืออะไร  ตรงนี้ตอนยื่นขอวีซ่าต้องทำหนังสืออธิบายชี้แจงเป็นกรณีพิเศษไปยังนิวกัง  เมื่อนิวกังเห็นสมควรก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า  โดยไม่ต้องกลับไทยนะครับ

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนวีซ่าฝึกงานเป็นวีซ่าแต่งงาน 技能実習ビザから配偶者ビザへの変更

ขออนุญาตบริษัทและองค์กรในการจดทะเบียนสมรส

เตรียมเอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสไปยื่นที่อำเภอ  เอกสารที่ต้องใช้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วแต่บุคคลและอำเภอควรตรวจสอบก่อน(เอกสารจากฝั่งไทยต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยไม่เกิน 3 เดือน)

เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วรอประมาณ 1 – 2  สัปดาห์  ก็จะได้โคเซกิโทฮงที่มีชื่อคู่สมรสชาวไทยที่จะนำไปใช้ในการแจ้งต่อทางการไทย

แจ้งการจดทะเบียนสมรสไปยังประเทศไทย

ยื่นวีซ่าแต่งงาน

  ใครที่มาด้วยวีซ่าฝึกงานและต้องการเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานลองมาปรึกษาดูก่อนนะครับ