แต่งงานใหม่

💒  แต่งงานใหม่  💒

 

หลังจากจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้ว  สิ่งที่ต้องทำคือ  แจ้งนิวกังภายใน 14 วัน  หากไม่ทำการแจ้งนั้นจะเกิดปัญหาเมื่อทำการต่อวีซ่า  หรือเปลี่ยนวีซ่าชนิดอื่นๆ  เมื่อแจ้งนิวกังเรียบร้อยแล้วนั้น  สามารถอยู่ญี่ปุ่นต่อได้จนกว่าอายุวีซ่าจะหมด  แต่ก่อนวีซ่าหมดนั้น  นิวกังสามารถทำการยกเลิกวีซ่าได้  หากโดนยกเลิกวีซ่าแล้วนั้นต้องกลับไทยทันที

 

🌲   หากต้องการอยู่ญี่ปุ่นต่อ  สิ่งที่สามารถทำได้คือการเปลี่ยนวีซ่า  ซึ่งสามารถเปลี่ยนชนิดวีซ่าได้ดังนี้  🌲

💐  💐  วีซ่าพำนักระยะยาว 離婚定住 (รีคอนเทจู)  

สำหรับผู้ที่แต่งงานและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี ขึ้นไป

 

 💐 💐  วีซ่าพำนักระยะยาว 養育定住 (โยอิคุเทจู)

สำหรับผู้ที่แต่งงานและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่ถึง 3 ปี  แต่มีบุตรกับสามีชาวญี่ปุ่น

 

💐 💐  วีซ่าทำงาน  เช่น  技術・人文知識・国際業務

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากเซนมองในประเทศญี่ปุ่น 専門学校  หรือจบปริญาตรีขึ้นไปจากประเทศไทยหรือญี่ปุ่น

 

💐  💐  วีซ่าธุรกิจ 経営管理

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนทำธุรกิจ  หรือก่อตั้งบริษัทในญี่ปุ่น  โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านเยน

 

 🍃  🍃  หลังจากหย่าแล้วจะต้องเปลี่ยนนามสกุลกลับเป็นนามสกุลเดิม  และเปลี่ยนบัตรประชาชน  พาสปอร์ตใหม่ทั้งหมด  และหากต้องการแต่งงานใหม่กับชาวญี่ปุ่นนั้น  ตามกฎหมายเก่าจำเป็นต้องรอเวลา 6 เดือน หลังจากหย่า  จึงสามารถแต่งงานใหม่ได้  แต่ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2016 เป็นต้นไป  สามารถแต่งงานใหม่ได้หลังจากหย่าเป็นเวลาครบ 100 วัน  ซึ่งหากต้องการแต่งงานใหม่ทันที  โดยไม่อยากรอเวลา 100 วัน นั้น  ทำได้ใน 2 กรณีนี้คือ

🍀  🍀  มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์

🍀  🍀  หลังจากจดทะเบียนหย่าแล้ว  ได้คลอดบุตรเป็นที่เรียบร้อย