โอเวอร์สเตย์ Overstay

  โอเวอร์สเตย์  คือ การอยู่ญี่ปุ่นเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า  รวมไปถึงผู้ที่เข้ามาประเทศญี่ปุ่นด้วยฟรีวีซ่า 15 วัน  ซึ่งการอยู่เกินกำหนดนั้น  ไม่เกี่ยวกับระยะเวลาว่ามากหรือน้อยเท่าไร  เพียงเกินกำหนดมาวันเดียวก็ถือว่าเป็นผู้ทำผิดกฎหมายและต้องได้รับโทษตามกฎหมาย  แต่โทษนั้นจะหนักหรือเบา  ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง  โดยเฉพาะเหตุผลในการถูกส่งกลับประเทศไทย  ว่าเป็นการเข้ามอบตัวเองหรือถูกจับกุม

 

  การมอบตัว   ไม่ถูกคุมขัง    ถูกส่งกลับประเทศไทย   มีโทษสั่งห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น 1 ปีขึ้นไป

  การถูกจับกุม  ถูกคุมขัง    ถูกส่งกลับประเทศไทย   มีโทษสั่งห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น 5 ปีขึ้นไป

 

  ก่อนที่จะเข้ามอบตัวนั้น  หากจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น  คนไทยหรือคนต่างชาติที่ถือวีซ่าถาวร (เอจู)  หรือเทจู  และยื่นขอวีซ่าแต่งงาน  เมื่อนิวกังอนุมัติวีซ่าให้แล้ว  ก็จะไม่ถูกส่งกลับประเทศไทยและไม่มีคำสั่งลงโทษห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

 

  กรณีแต่งงานกับคนญี่ปุ่น  การจดทะเบียนสมรสและยื่นขอวีซ่ามีขั้นตอน  ดังนี้

  จดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

  นำโคเซกิโทฮงที่ออกโดยอำเภอญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาไทย  นำไปประทับตราที่สถานฑูตไทย

  นำโคเซกิโทฮงที่สถานฑูตประทับตราเรียบร้อยแล้ว  ส่งไปประทับตราที่กระทรวงต่างประเทศประเทศไทย

  นำโคเซกิโทฮงที่กระทรวงต่างประเทศประทับตราเรียบร้อยแล้ว  ไปยื่นขอใบฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) ที่อำเภอ

  ส่งกลับเอกสารทั้งหมดกลับมาประเทศญี่ปุ่น  เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า

 

กรณีแต่งงานกับคนไทยที่ถือวีซ่าถาวร (เอจู)  หรือเทจู  การจดทะเบียนสมรสและยื่นขอวีซ่ามีขั้นตอน  ดังนี้

  จดทะเบียนสมรสที่สถานฑูตไทย

  ดำเนินการยื่นขอวีซ่า

 

กรณีแต่งงานกับคนต่างชาติที่ถือวีซ่าถาวร (เอจู)  หรือเทจู  การจดทะเบียนสมรสและยื่นขอวีซ่ามีขั้นตอน  ดังนี้

จดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

  แจ้งสถานฑูตไทยและสถานฑูตของคู่สมรส

  ดำเนินการยื่นขอวีซ่า

 

  โดยปกติแล้วการขอวีซ่าแต่งงานนั้น  มีขั้นตอนยุ่งยากและนิวกังพิจารณาในรายละเอียดหลายๆ อย่างกว่าจะผ่าน  แต่บางกรณีที่ไม่ผ่านนั้นก็สามารถยื่นขอใหม่อีกกี่ครั้งก็ได้  แต่การโอเวอร์สเตย์และยื่นขอวีซ่านั้น  นิวกังจะพิจารณาแบบเข้มงวดมากเป็นพิเศษ  ซึ่งถ้าวีซ่าไม่ผ่านแล้วนั้นก็ไม่สามารถยื่นซ้ำได้อีก  ต้องถูกส่งกลับประเทศไทยและถูกสั่งห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น 5 ปีขึ้นไป  และเมื่อถูกส่งกลับแล้วนั้น  การขอวีซ่านั้นก็จะมีความยากมากขึ้นไปอีก

  ดังนั้นการยื่นขอวีซ่าแต่งงานสำหรับผู้ที่อยู่เกินกำหนดแล้ว  ควรมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการให้ดีกว่า  เนื่องจากโอกาสมีเพียงครั้งเดียวนะครับ