วีซ่าธุรกิจ /วีซ่าผู้บริหาร

💰 💰  วีซ่าธุรกิจ / วีซ่าผู้บริหาร  💰 💰

📌 📌  หลายคนที่ทำงานเป็นลูกจ้าง  พนักงานอยู่ญี่ปุ่น  เมื่ออยู่ไปนานๆ ก็อยากเปิดบริษัทหรือมีกิจการเป็นของตัวเอง  ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัททั่วไป  พนักงานร้านนวด  เชฟร้านอาหาร 🍴  รวมไปถึงนักเรียนที่เรียนจบ แล้วต้องการทำงานอยู่ต่อที่ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งจำเป็นจะต้องขอวีซ่าชนิดนี้  โดยการที่จะขอวีซ่าชนิดนี้ได้นั้น  ต้องมีเงื่อนไขคร่าวๆ ดังนี้

💴 มีเงินลงทุน 5,000,000 เยน  ซึ่งเงินนี้เมื่อใช้เป็นทุนจดทะเบียนแล้ว  สามารถนำไปใช้ได้  ไม่จำเป็นต้องฝากคงที่

💴 หากมีเงินลงทุนไม่ถึง 5,000,000 เยน  จำเป็นต้องจ้างพนักงานประจำ 2 คน ขึ้นไป  โดยที่พนักงานนั้นต้องเป็นคนญี่ปุ่น / ผู้ถือวีซ่าคู่สมรสของชาวญี่ปุ่น / ผู้ถือวีซ่าพำนักถาวร / ผู้ถือวีซ่าคู่สมรสของผู้ที่ถือวีซ่าพำนักถาวร / ผู้ถือวีซ่าพำนักระยะยาว  อย่างใดอย่างหนึ่ง

💴 มีสถานที่เปิดกิจการเป็นหลักแหล่ง  ไม่ใช่เพียงแค่ที่อยู่ลอยๆ

 

💡🏬 หากดูเงื่อนไขเพียงเท่านี้อาจดูเหมือนง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว  วีซ่าชนิดนี้ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร  ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเตรียมหลักฐาน  ซึ่งต้องใช้เอกสารจากหลากหลายแหล่งที่มา  การอธิบายที่ไปที่มาของเงินลงทุน  ที่ยากที่สุดคือแผนการดำเนินธุรกิจ  ซึ่งต้องอธิบายให้นิวกังเห็นให้ได้ว่า  ธุรกิจที่จะทำนั้น  มีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน  รวมถึงความมั่นคงระยะยาว  ผลประกอบการที่คาดหวังได้  ต่างๆ เหล่านี้  หากนิวกังไม่เห็นความเป็นไปได้นั้น  จะไม่มีวันอนุมัติวีซ่าให้เด็ดขาด  ดังนั้นการขอวีซ่าชนิดนี้นั้น  ควรใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นดีที่สุดครับ ☝☝