วีซ่าติดตามครอบครัว

วีซ่าติดตามครอบครัว

 

👨‍👩‍👧‍👧   วีซ่าติดตามครอบครัวนั้น  มีไว้เพื่อให้ผู้ที่ถือวีซ่าทำงานประเภทต่างๆ เช่น  กุ๊ก  พนักงานบริษัท  สามารถพาครอบครัว  เช่น  สามี  ภรรยา  ลูก  รวมไปถึงลูกบุญธรรม  มาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยได้  แต่ไม่สามารถพาพ่อแม่  หรือสามี  ภรรยา  ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมาอยู่ด้วยได้

👨‍👩‍👦‍👦   โดยเมื่อพาครอบครัวมาอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วนั้น  ต้องพักอาศัยอยู่ด้วยกันจริงๆ หากเป็นสามี  ภรรยา  ก็ต้องใช้ชีวิตสามี-ภรรยา  ตามปกติ  หากพาลูกมาอยู่ด้วย  ก็ต้องให้การศึกษาตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด

👩‍👩‍👦‍👦   ส่วนคู่สมรสของคนญี่ปุ่น  หรือผู้ที่ถือวีซ่าพำนักถาวรนั้น  หากต้องการพาครอบครัวมาอยู่ด้วย  ให้ทำเรื่องขอวีซ่าเทจู (定住者) หลายคนสับสนระหว่างวีซ่า 2 ชนิดนี้

 

🌻  วีซ่าติดตามครอบครัวกับการทำงาน  🌻

🌰   โดยปกติแล้วผู้ถือวีซ่าติดตามครอบครัว  รวมไปถึงผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนนั้น  ไม่สามารถทำงานได้หากนิวกังไม่อนุมัติ  ดังนั้นการยื่นขออนุญาตจึงจำเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อขออนุญาตแล้วจึงสามารถทำงานได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ และไม่ว่าจะทำงานกี่แห่ง 2 หรือ 3 แห่ง  ก็ต้องนับรวมกันให้ไม่เกิน 28 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ โดยนักเรียนประถม  มัธยมต้น  มัธยมปลาย  ไม่สามารถทำงานได้

🌰   ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนนั้น  สามารถทำงานได้ถึงวันละ 8 ชั่วโมง  และไม่เกิน 40 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ในช่วงปิดเทอม

 

☄ ☄  รายได้ของผู้ที่ถือวีซ่าติดตามครอบครัวนั้น  จะมีผลเกี่ยวเนื่องกับภาษี  และประกันต่างๆ ที่ต้องจ่าย

💰   ผู้ที่มีรายได้เกิน 1,000,000  เยน ต่อปี  จะต้องเสียภาษีท้องถิ่น  (住民税 Juminzei)

💰   ผู้ที่มีรายได้เกิน 1,030,000  เยน  ต่อปี จะต้องเสียภาษีเงินได้ (所得税 Shotoku zei)

💰   ผู้ที่มีรายได้เกิน 1,300,000 เยน ต่อปี  ประกันสุขภาพ (健康保険 Kenkohoken) ของผู้ที่ถือวีซ่าหลักจะไม่ครอบคลุมผู้ถือวีซ่าติดตามครอบครัว  จึงจำเป็นจะต้องจ่ายในส่วนนี้เพิ่ม

 

🌳  ปัจจุบันนี้ค่าแรงในโตเกียวนั้นเพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้นถึงแม้ผู้ที่ถือวีซ่าติดตามครอบครัวจะทำงานไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  แต่รายได้รวมต่อปีก็อาจมากจนต้องจ่ายส่วนต่างๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้นก็เป็นได้  แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาในการต่อวีซ่าแต่อย่างใด

 

💡  หากผู้ถือวีซ่าติดตามครอบครัวจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมีประสบการณ์ตามที่นิวกังเห็นสมควร  ต้องการเปลี่ยนมาเป็นพนักงานประจำ  (正社員Seishain) หรือ  พนักงานสัญญาจ้าง (契約社員Keiyaku shain) ก็สามารถทำได้โดยที่ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชนิดวีซ่า

 

💠 ผู้ที่จบเซนมง (専門学校) หรือจบมหาวิทยาลัย (大学) แล้วยังไม่สามารถหางานทำได้ สามารถยื่นเปลี่ยนเป็นวีซ่าหางานได้ ( 特定活動) โดยต่อได้ 2 ครั้ง  ครั้งละ 6 เดือน  แต่ก็ไม่สามารถทำงานได้เกิน 28 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์อยู่ดี

 

‼ ‼ ข้อควรระวัง ‼  ‼

🚫   งานที่ผู้ที่ถือวีซ่าติดตามครอบครัว  และวีซ่านักเรียนไม่สามารถทำได้  มีหลายประเภท เช่น ร้านสแน็ค Snack Bar (スナック) ปาจิงโกะ  บาร์โฮสต์  ร้านเกม ❗❗

🚫   ผู้ถือวีซ่าติดตามครอบครัวและวีซ่านักเรียนที่ทำงานเหล่านี้  หากถูกจับแล้วต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับไม่เกิน 2,000,000 เยน  เมื่อพ้นโทษแล้ว  จะถูกส่งกลับประเทศไทยในทันที  และไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้เป็นเวลา 5 ปี ❗❗

 

⛔   หากทำงานเกินเวลาที่นิวกังกำหนด    ไม่เพียงแต่ตนเองจะมีปัญหาเวลาต่อวีซ่าเท่านั้น  ผู้ที่ถือวีซ่าหลักก็จะพลอยมีปัญหาไปด้วย  โดยบางกรณีถึงกับไม่สามารถต่อวีซ่าได้  ต้องกลับไทยทั้งครอบครัวเลยก็มี ❗❗

 

🌴   เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าติดตามครอบครัว   🌴

⇑⇑⇑

⇑⇑⇑

🔅 🔅  คลิก  🔅 🔅