ต่อวีซ่า

การต่อวีซ่านั้นเป็นหน้าที่ของคนต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่นทุกคน  เพราะถ้าหากวีซ่าหมดอายุแล้วนั้น  ก็จะถือว่าโอเวอร์สเตย์  มีความผิดตามกฎหมาย

บางคนที่วีซ่าหมดอายุแต่เผลอลืมไม่ได้ไปต่อ  แล้วคิดว่าไหนๆ ก็ขาดไปแล้วปล่อยให้ขาดๆ ไป ยังไงก็โอเวอร์สเตย์อยู่แล้ว  อย่าคิดแบบนั้นนะครับ  หากมีเหตุผลจำเป็นจริงๆ ถึงเลยกำหนดเวลามาแล้ว  ก็ให้รีบติดต่อนิวกังทันทีที่นึกขึ้นได้  เพราะหากแจ้งเหตุผลที่สมควรแล้ว  บางกรณีนิวกังก็อาจจะพิจารณาต่อให้ได้

วีซ่ามีหลากหลายชนิด  แต่ละชนิดนั้นก็มีวันหมดอายุแตกต่างกันไป  บางคนถือวีซ่าชนิดเดียวกันแต่วันหมดอายุก็ยังต่างกัน

โดยทั่วไปแล้ววีซ่ามีอายุการใช้งาน 1 ปี 3 ปี 5 ปี และถาวรตามลำดับ  ใครได้วีซ่าถาวรไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อวีซ่าแล้ว  แต่สำหรับคนที่ต้องต่อวีซ่านั้น  หลายๆ คนเป็นกังวล  เนื่องจากเอกสารที่ใช้ต่อวีซ่านั้นมีเยอะมาก  อีกทั้งยังกังวลว่าจะต่อได้มั้ย  ต่อแล้วจะได้วีซ่ากี่ปี  ส่วนใหญ่ก็อยากจะได้หลายๆ ปี  เพราะการไปต่อวีซ่าแต่ละครั้งนั้นยุ่งยาก  แถมยังเสียเวลาเป็นวันๆ อีกนะครับ

การต่อวีซ่านั้น  โดยทั่วไปแล้วสามารถทำได้ล่วงหน้า 3 เดือน  จากวันหมดอายุที่ระบุในไซริวการ์ด

การยื่นขอต่อวีซ่าล่วงหน้านานๆ นั้นเป็นผลดีกว่าการที่ไปต่อในช่วงกระชั้นชิด  เพราะบางกรณีเอกสารที่ยื่นไปไม่เพียงพอ  นิวกังก็อาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมมาอีก  และบางกรณีก็ใช้เวลาพิจารณามากกว่า 2 เดือนก็มี

จากตัวอย่างไซริวการ์ดด้านล่างนี้  จะเห็นได้ว่าวันหมดอายุคือวันที่  20/10/2018  ดังนั้นสามารถยื่นขอต่อวีซ่าได้ตั้งแต่วันที่  20/7/2018

 

ตัวอย่างไซริวการ์ด

                                                                       

 

 

เอกสารที่ใช้ในการต่อวีซ่าคู่สมรสของคนญี่ปุ่น

คำร้องขอต่อวีซ่า  ดาวน์โหลดได้ที่นี่  【PDF形式】 【EXCEL形式】

รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 4×3cm  ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  ห้ามใช้รูปเดิมที่เคยต่อวีซ่าครั้งที่แล้วหรือรูปที่เคยใช้ยื่น COE

โคเซกิโทฮงของคู่สมรส 1 ฉบับ  ออกไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารรับรองรายได้ของคู่สมรส

เอกสารรับรองการเสียภาษีของคู่สมรส  住民税の課税証明書 และ 納税証明書

ใบรับรองจากคู่สมรส  ดาวน์โหลดได้ที่นี่  身元保証書

จูมินเฮียว 住民票

หนังสือเดินทาง

ไซริวการ์ด

 

เอกสารการต่อวีซ่าประเภทอื่นๆ ดาวน์โหลดใบคำร้องได้ที่นี่ http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html

วีซ่าทำงานนั้นต้องได้รับความร่วมมือในด้านเอกสารจากบริษัท

การต่อวีซ่าจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง  ทั้งหน้าที่การงาน  รายได้  การเสียภาษี  ของทั้งตัวเองและคู่สมรสหรือบริษัท  บางกรณีต้องเขียนอธิบายเพื่อให้นิวกังอนุมัติการต่อวีซ่าให้  โดยเฉพาะการยื่นต่อวีซ่า 3 ปี 5 ปี  ต้องเขียนโน้มน้าวให้นิวกังเห็นให้ได้ว่า  ทำไมผู้ยื่นถึงควรได้รับการอนุมัติ

การต่อวีซ่านั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะได้จำนวนปีมากขึ้น  บางคนโดนลดจำนวนปีลงก็มี  เนื่องมาจากเหตุผลหลายๆ อย่าง  ดังนั้นก่อนการยื่นคำร้องขอต่อวีซ่านั้น  ควรตรวจสอบให้แน่ใจ  ว่าเงื่อนไขที่ผ่านมาระหว่างปีและเอกสารที่เตรียมไว้เพียงพอหรือไม่  ถ้าไม่แน่ใจควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนยื่น  เพราะถ้าโดนลดวีซ่าลง  ก็ถือว่าต้องเริ่มต้นใหม่เลยทีเดียว

ระยะเวลาการรอผลวีซ่าโดยปกติแล้ว  2-8 สัปดาห์

ผลการต่อวีซ่านั้น  นิวกังจะส่งไปรษณียบัตรมาให้ที่บ้าน  แต่ในนั้นจะยังไม่ระบุว่าได้กี่ปี  ให้นำไปรษณียบัตรพร้อมทั้งเอกสารอื่นๆ ไปรับไซริวการ์ดใบใหม่ที่นิวกัง  ซึ่งนอกจากเจ้าตัวแล้ว  ก็มีทนายที่สามารถไปรับแทนได้  ส่วนคู่สมรสหรือบริษัทไม่สามารถไปรับแทนได้นะครับ