ค่าดำเนินการ

🌻  ยื่นเรื่องขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก  (Certificate of Eligibility – COE)

🐞  100,000  เยน ~

 

🌻  ยื่นขอวีซ่าถาวร (เอจู)  สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าแต่งงาน

🦋  100,000 เยน ~

 

🌻  ยื่นเรื่องต่อวีซ่าภายใต้เงื่อนไขเดิม

🐞  40,000 เยน~

 

🌻  ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวีซ่า

🦋  100,000 เยน ~

 

🌻  ยื่นเรื่องขอวีซ่าระยะสั้น

🐞  50,000 เยน

 

🌻  ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวีซ่าระยะสั้นเป็นวีซ่าชนิดอื่น (หลังจากได้ใบพำนักแล้ว)

🦋  35,000 เยน

 

🌻  แปลโคเซกิโทฮง

🐞  กรณีแต่งงาน 9,000 เยน ~

🦋  กรณีหย่า  10,000 เยน ~

 

🌻  เปลี่ยนสัญชาติ

🐞  150,000 เยน ~

 

🌻  ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน

🦋  30,000 เยน ~

 

🌻  กรณียื่นเรื่องพร้อมตอนต่อวีซ่า

🐞  10,000 เยน ~

 

🌻  Re-entry Permit

🦋  15,000 เยน ~

 

🌻  ยื่นเรื่องขอวีซ่าพิเศษเมื่ออยู่เกินกำหนด (โอเวอร์สเตย์)

🐞  250,000 เยน ~

 

🌻  ยื่นเรื่องประกันตัวออกจากนิวกังหากโดนจับ

🦋  100,000 เยน~

 

🌻  ยื่นเรื่องขอวีซ่าหลังจากถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

🐞  350,000 เยน~

 

ค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบุคคล  ปรึกษาได้ก่อนได้ครับ 😃

  💐  fukada100@gmail.com

facebook Hideki Fukada  💐

                                                                                 facebook page Fukada Legal Office

☀  080-4835-4830  ☀