ค่าดำเนินการ

🌻   ยื่นเรื่องขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก  (Certificate of Eligibility – COE)

🦋   110,000  เยน ~

 

🌻   ยื่นเรื่องขอใบรับรองสถานภาพการพำนัก  (Certificate of Eligibility – COE) พร้อมทำเอกสารยื่นวีซ่า

🦋   126,500  เยน ~

 

🌻   ยื่นขอวีซ่าถาวร (เอจู)  สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าแต่งงาน

🦋   110,000  เยน ~

 

🌻   ยื่นขอวีซ่าถาวร (เอจู)  สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าทำงาน

🦋   132,000  เยน ~

 

🌻   วีซ่าติดตามครอบครัว

🦋   88,000  เยน ~

 

🌻   วีซ่าฝึกงานเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงาน

🦋   132,000  เยน ~

 

🌻   ยื่นเรื่องต่อวีซ่าภายใต้เงื่อนไขเดิม

🦋   44,000  เยน ~

 

🌻   ยื่นเรื่องขอวีซ่าทำงาน

🦋   110,000  เยน ~

 

🌻   วีซ่ากุ๊ก

🦋   132,000  เยน ~

 

🌻   วีซ่าผู้บริหาร

🦋   220,000  เยน ~

 

🌻   วีซ่าตามแม่

🦋   110,000  เยน ~

 

🌻   วีซ่าตามลูก

🦋   132,000  เยน ~

 

🌻   วีซ่าหย่า

🦋   132,000  เยน ~

 

🌻   ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวีซ่า

🦋   110,000  เยน ~

 

🌻   ยื่นเรื่องขอวีซ่าระยะสั้น

🦋    55,000 เยน ~

 

🌻   แปลโคเซกิโทฮง

🦋   กรุณาติดต่อสอบถามโดยตรง

 

🌻   เปลี่ยนสัญชาติ

🦋   165,000  เยน ~

 

🌻   ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน

🦋   33,000  เยน  ~

 

🌻   Re-entry Permit

🦋   16,500  เยน ~

 

🌻   ยื่นเรื่องขอวีซ่าแต่งงานกรณีอยู่เกินกำหนด (โอเวอร์สเตย์)

🦋   275,000  เยน ~

 

🌻   ยื่นเรื่องประกันตัวออกจากนิวกังหากโดนจับ

🦋   110,000  เยน~

 

🌻   ยื่นเรื่องขอวีซ่าหลังจากถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

🦋   385,000 เยน~

 

ค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบุคคล  ปรึกษาก่อนได้ครับ 😃

  💐  fukada100@gmail.com

facebook Hideki Fukada  💐

                                                                                 facebook page Fukada Legal Office

☀  080-4835-4830  ☀