ขออนุญาตทำงานกรณีกลับไทยไม่ได้

ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกแล้ว
  ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2020 เป็นต้นไป คนที่ติดอยู่ญี่ปุ่นกลับไทยไม่ได้ นิวกังอนุญาตให้ทำงานได้อย่างถูกกฎหมายแล้วนะครับ โดยต้องไปยื่นเรื่องที่นิวกังเพื่อขออนุญาตทำงาน ซึ่งจะทำงานได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
🌴 เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตทำงาน
1. แบบคำร้องขออนุญาตทำงาน
2. หลักฐานที่แสดงว่าไม่สามารถกลับไทยได้
3. เขียนหนังสือแสดงเหตุผลว่ามาญี่ปุ่นได้ยังไง มาทำอะไร ทำไมถึงกลับไทยไม่ได้ ทำไมต้องการทำงาน (เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น)
🍁 คนที่ต้องการทำงานรีบไปติดต่อนิวกังกันนะครับ ‼️
🔹 コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難である ため,就労(アルバイト)を希望する方へ
コロナ禍において,本国や居住地に帰国することができず,本邦で の生計維持が困難である外国人の方に対して,週28時間以内の就労 (アルバイト)を認めることにしました。 就労(アルバイト)を希望する方は,地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を行ってください。
令 和 2 年 1 2 月 1 日
出 入 国 在 留 管 理 庁